Magi Ann

Pwy yw Magi Ann?

Prif gymeriad cyfres o straeon i blant yw Magi Ann, ac un o hoff gymeriadau plant bach Cymru.  Hi hefyd yw masgot cenedlaethol holl Fentrau Iaith Cymru a’i chalendr yn llawn trwy’r amser gydag ymweliadau ag ysgolion, gwyliau, digwyddiadau ac eisteddfodau ar draws y wlad!

Ymddangosodd y cymeriadau annwyl ‘Magi Ann a’i Ffrindiau’ ar dudalennau llyfrau du a gwyn a gafodd eu creu yn wreiddiol gan Mena Evans, a’u darllen gan genedlaethau o blant gydol y 1970au a’r 80au.

Lansiad Llyrfau Magi Ann – Eisteddfod yr Urdd 2022

Apiau Magi Ann

Yn 2013, mewn ymateb i alw gan y gymuned leol wnaeth Mena gyd-weithio gyda Menter Iaith Fflint a Wrecsam wrth i ni gychwyn ar y gwaith o addasu’r straeon a’u hanimeiddio. Erbyn hyn mae 6 ap lliwgar rhyngweithiol ar gael i gefnogi plant 3-7 oed sydd yn dysgu darllen Cymraeg. Wedi’u datblygu mewn partneriaeth â Menter Iaith Fflint a Wrecsam, enillodd apiau Magi Ann y brif wobr yng Ngwobrau’r Loteri Genedlaethol am y Prosiect Addysg Gorau ym Mhrydain Fawr.

Mae modd i’r defnyddwyr:

  • ddarllen y straeon ar eu pen eu hunain neu wrando ar leisiau yn eu hadrodd;
  • gyffwrdd â botwm i weld cyfieithiad o frawddegau neu ar eiriau unigol penodol i glywed sut i’w ynganu;
  • ddefnyddio jig-sos, gemau geiriau a thudalennau lliwio i ychwanegu at yr hwyl ac atgyfnerthu’r dysgu.

Gallwch lawr lwytho’r apiau, sydd bellach wedi eu lawrlwytho dros 400,000 o weithiau, AM DDIM o’r AppStore a PlayStore i ffôn glyfar neu dabled, ar blatfform IOS ac Android.

Apiau Magi Ann

Llyfrau Lliw Magi Ann

Penderfyniad Cwmni Cyhoeddi Atebol i gyhoeddi llyfrau Magi Ann, wedi’u diweddaru ac mewn lliw, yw’r datblygiad cyffrous diweddaraf ar hyd y daith hynod hon. Rydym yn falch o fod wedi cael y cyfle i gyd-weithio ar y datblygiad sydd yn cynnwys elfennau dysgu newydd sy’n yn eu gwneud yn addas ar gyfer darllenwyr ail-iaith yn ogystal â dysgwyr Cymraeg iaith gyntaf. Mae’r datblygiad hwn yn sicrhau bod y llyfrau’n ffres a chyfoes ac yn addas i gynulleidfa newydd sbon gan gyflwyno dau gymeriad newydd o’r enw Ali a Jac.  Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weld cenedlaethau newydd o blant Cymru yn dysgu darllen gyda Magi Ann a’i Ffrindiau yn newydd wedd!